Παίρνουμε δυνάμεις για το χειμώνα…   Το κατάστημα θα ανοίξει ξανά στις 4 Σεπτεμβρίου…,του 2017 φυσικά!...